Integritetspolicy

1. Introduktion

Välkommen till Karlstad Paintball. Vi värnar om din integritet och är engagerade i att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter när du besöker vår hemsida karlstadpaintball.se.

2. Insamling av Personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter på olika sätt, inklusive men inte begränsat till:

  • När du registrerar dig på vår hemsida
  • När du fyller i ett formulär
  • När du prenumererar på vårt nyhetsbrev
  • När du kontaktar oss via e-post eller telefon

De typer av personuppgifter vi kan samla in inkluderar:

  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Adress
  • IP-adress
  • Användningsdata (t.ex. vilka sidor du besöker och hur länge)

3. Användning av Personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att:

  • Förbättra din upplevelse på vår hemsida
  • Skicka nyhetsbrev och kampanjer (med ditt samtycke)
  • Svara på dina frågor och ge kundsupport
  • Analysera användningsdata för att förbättra vår hemsida och våra tjänster

4. Delning av Personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part, förutom:

  • När det krävs enligt lag
  • Med tjänsteleverantörer som hjälper oss att driva vår verksamhet (t.ex. hosting-leverantörer, e-posttjänster)
  • Vid en eventuell försäljning eller överlåtelse av vår verksamhet

5. Skydd av Personuppgifter

Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Dessa åtgärder inkluderar:

  • Användning av krypteringstekniker
  • Regelbundna säkerhetsgranskningar
  • Begränsad åtkomst till personuppgifter

6. Dina Rättigheter

Enligt GDPR har du följande rättigheter:

  • Rätt till tillgång: Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig.
  • Rätt till rättelse: Du har rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas.
  • Rätt till radering: Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas under vissa omständigheter.
  • Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
  • Rätt att invända: Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter.

7. Kontakta Oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss:

Eventmaskinen i Karlstad AB
Karlstad Paintball
Horsensgatan 80, 654 67 KARLSTAD
info@karlstadpaintball.se
054-181828

8. Ändringar i Integritetspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy vid behov. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker denna sida för att hålla dig informerad om eventuella ändringar. Den senaste uppdateringen av denna integritetspolicy gjordes den 2024-05-19.